Jäsenyys

Tällä hetkellä jäseniä seuralla on hiukan yli 20. Jäsenmäärää ei pyritä aktiivisesti kasvattamaan, mutta toisaalta ei myöskään rajoittamaan.

Jäseneksi hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella jäsenanomuksella, joka sisältää:

– tarkat henkilö- ja osoitetiedot
– tehdyt ja suunnitellut riistanhoitotyöt
– mitä ja miten on tarkoitus metsästää
– tiedot kennel- ja ammuntaharrastuksesta
– tiedot maanomistuksesta seuran toiminta-alueella

Hakemus toimitetaan yhdistyksen sihteerille tai hallituksen jäsenelle.